/Syften
Syften 2019-05-20T06:34:17+00:00

SYFTEN

Huvudsakligt mål för projektet

AGROinLOG syftar till att demonstrera IBLC-konceptets (Integrated Biomass Logistic Centres) tekniska, miljömässiga och ekonomiska möjligheter för att producera såväl livsmedels som icke-livsmedels-produkter. Projektet kommer att testa konceptet på tre företag i jordbrukssektorn inom foderindustrin (Spanien), olivoljeindustrin (Grekland) och spannmålsindustrin (Sverige) där alla företag vill utveckla nya produktionslinjer i sin verksamhet för att öppna nya marknader för biobaserade produkter (energi, transport och tillverkningsproceser) och intermediärer (transport och biobaserade kemikalier).

Dessa sektorer representerar över 10% av omsättningen hos företag inom jordbrukssektorn och 30% av dem har inneboende synergier för att integrera livsmedels- och icke-livsmedelsaffärer där man utnyttjar sin befintliga utrustning, säsongsmässighet och etablerade livsmedelslogistik.

Synergierna av att tillämpa IBLC-konceptet i befintliga industrier inom jordbrukssektorn kan ge en 18%-ig ökning på priset på slutprodukten. Detta ger en tydlig konkurrenskraft till de företag inom jordbrukssektorn som kan utnyttja denna positiva situation jämfört med ett nytt företag inom biomassatillförsel som byggs upp från noll.

Huvudsakliga utmaningar i projektet

Projektet är uppbyggt kring företag inom jordbrukssektorn inom foderindustrin, olivoljeproduktion och spannmålsindustrin, som vill uppnå en TRL-nivå 7-8 i sina anläggningar, vilket innebär drift under fullskaliga förhållanden och en stor mängd producerad vara jämfört med nuvarande aktiviteter, säkerställa närhet till den verkliga marknaden i slutet av projektet. De huvudsakliga utmaningarna är att kunna integrera logistik, skörd och utrustning i livsmedels- och icke-livsmedelsapplikationer som ju är projektets inriktning och samtidigt säkerställa att de slutliga biobaserade produkterna säljs på marknaden.

Dessutom kommer AGROinLOG att tillämpa ett tillvägagångssätt där en mängd olika aktörer används för att samla in erfarenheter och kunskaper inom sektorerna och företag inom jordbrukssektorn, förbättra affärsmodellerna och utveckla effektiva och bra riktlinjer för bästa praxis för att skapa efterföljare och sprida IBLC-konceptet i Europa.

Detta projekt kommer att bidra till en sysselsättningsstabilitet – säsongsvariationer, landsbygdsutveckling och bioekonomiska mål.

AGROinLOGs ambition är att gå längre än att bara arbeta i demosektorerna, för att ge Europa den praktiska kunskapen som behövs för att främja att en stor del av de potentiella sektorerna tar efter potentiella synergier i livsmedels- och icke-livsmedelsverksamheten.