Startsida 2019-05-22T11:00:32+00:00

Projektet

AGROinLOG syftar till att demonstrera IBLC-konceptets (Integrated Biomass Logistic Centers) tekniska, miljömässiga och ekonomiska möjligheter att producera såväl livsmedel som icke-livsmedelsprodukter.

Projektet kommer att testa konceptet på tre företag i jordbrukssektorn inom foderindustrin (Spanien), olivoljeindustrin (Grekland) och spannmålsindustrin (Sverige) som vill utveckla nya produktlinjer i sin verksamhet för att öppna nya marknader för biobaserade produkter (energi, transport och tillverkningsproceser) och intermediärer (transport och biobaserade kemikalier).

Spanska
Grekiska
Svenska

Nyheter

Read this article about biochar production from chaff and straw

An interesting article under the title “EU-projekt om biokol” in the framework of AGROinLOG project [...]

The Spanish IBLC presented at DATAGRI

Agroindustrial Pascual Sanz sl, participated at the DATAGRI -forum for the impulse of the digital [...]

New scientific paper published as result of the harvesting activities in AGROinLOG

Article publication in the framework of AGROinLOG under the title “Economic Distance to Gather Agricultural [...]

Demos

Demonstration av en IBLC inuti en industri för djurfoder

APS är ett företag som sedan 1996 har specialiserat sig inom foderproduktion, en process där fodret torkas (direkt torkning) för att göra balar och pellets. Gårdarna som förser APS med foder upptar en total areal på runt 2 000 hektar av grödor.


  • Sektor: Fodertorkning

  • Nya produkter: Pellets för energianvändning och biokompositmaterial
Läs mer

Demonstration av en IBLC inuti en industri som producerar olivolja

NUTRIA är ett ledande företag i den grekiska olivoljesektorn. Deras produkter exporteras över hela världen. På NUTRIA’s anläggning finns: olivoljepress, raffinaderi, tappningsanläggning, produktionsanläggning för PET (Polyetentereftalat) och ett laboratorium.


  • Sektor: Olivoljeproduktion

  • Nya produkter: Användning av beskärningsrester från olivträd som råvara för produktion av fasta biobränslen/biobaserade produkter och värdefulla kemikalier från restströmmar.


Läs mer

Demonstration av ett IBLC-koncept i en spannmåls- och foderindustri

Lantmännen är ett jordbrukskooperativ som är djupt rotat i det svenska jordbruket och ägs av omkring 25 000 lantbrukare som på ett hållbart sätt brukar sin åkermark. Lantmännen är aktiva i alla delar av värdekedjan från jord till bord.


  • Sektor: Spannmålsindustri

  • Nya produkter: Produktion av etanol och högvärdiga produkter från lignin (svavelfri bioolja som kan uppgraderas till dieselkvalitet)


Läs mer

Partners