Startsida 2019-05-22T11:00:32+00:00

Projektet

AGROinLOG syftar till att demonstrera IBLC-konceptets (Integrated Biomass Logistic Centers) tekniska, miljömässiga och ekonomiska möjligheter att producera såväl livsmedel som icke-livsmedelsprodukter.

Projektet kommer att testa konceptet på tre företag i jordbrukssektorn inom foderindustrin (Spanien), olivoljeindustrin (Grekland) och spannmålsindustrin (Sverige) som vill utveckla nya produktlinjer i sin verksamhet för att öppna nya marknader för biobaserade produkter (energi, transport och tillverkningsproceser) och intermediärer (transport och biobaserade kemikalier).

Spanska
Grekiska
Svenska

Nyheter

AGROinLOG participated in the Zootechnia International Fair 2019 in Thessaloniki, Greece

INASO-PASEGES participated in this International Fair as an exhibitor and disseminated and promoted AGROinLOG at [...]

Working day ““Cooperative projects towards energetic transition and sustainability” organized by Spanish Co-ops

“Spanish Co-ops organized a working day called ‘Cooperative projects towards energetic transition and sustainability’ that [...]

Contributing to the EIP-AGRI Workshop ‘Opportunities for farm diversification in the circular bioeconomy’

Lithuania, 6 February 2019 The EIP-AGRI network organized a Workshop ‘Opportunities for farm diversification in [...]

Demos

Demonstration av en IBLC inuti en industri för djurfoder

APS är ett företag som sedan 1996 har specialiserat sig inom foderproduktion, en process där fodret torkas (direkt torkning) för att göra balar och pellets. Gårdarna som förser APS med foder upptar en total areal på runt 2 000 hektar av grödor.


  • Sektor: Fodertorkning

  • Nya produkter: Pellets för energianvändning och biokompositmaterial
Läs mer

Demonstration av en IBLC inuti en industri som producerar olivolja

NUTRIA är ett ledande företag i den grekiska olivoljesektorn. Deras produkter exporteras över hela världen. På NUTRIA’s anläggning finns: olivoljepress, raffinaderi, tappningsanläggning, produktionsanläggning för PET (Polyetentereftalat) och ett laboratorium.


  • Sektor: Olivoljeproduktion

  • Nya produkter: Användning av beskärningsrester från olivträd som råvara för produktion av fasta biobränslen/biobaserade produkter och värdefulla kemikalier från restströmmar.


Läs mer

Demonstration av ett IBLC-koncept i en spannmåls- och foderindustri

Lantmännen är ett jordbrukskooperativ som är djupt rotat i det svenska jordbruket och ägs av omkring 25 000 lantbrukare som på ett hållbart sätt brukar sin åkermark. Lantmännen är aktiva i alla delar av värdekedjan från jord till bord.


  • Sektor: Spannmålsindustri

  • Nya produkter: Produktion av etanol och högvärdiga produkter från lignin (svavelfri bioolja som kan uppgraderas till dieselkvalitet)


Läs mer

Partners