/Förväntad effekt
Förväntad effekt 2019-06-10T09:33:38+00:00

FÖRVÄNTAD EFFEKT

I AGROinLOG tillämpas ett tillvägagångssätt som bidrar till diversifiering och intäktsökning för företag i jordbrukssektorn samt till att skapa helårsanställningar och minimera säsongsvariationer. Projektet utvecklar kostnadseffektiv och miljövänlig logistik och främjar därmed en mobilisering av biomassa och minskning av koldioxidutsläpp.

De tre företagen inom jordbruksektorn har tillämpat IBLC-konceptet på tre direkta effekter: tekniska, ekonomiska och miljömässiga. Effekterna tar tagits fram med hjälp av beräkningar för flera indikatorer. Mer specifikt för varje företag presenteras nedan:

  • I det spanska demoföretaget (Agroindustrial Pascual Sanz SL) förväntas: 60% av tillgänglig utrustning kunna utnyttjas, 2 nya marknader öppnas för företaget, outnyttjad kapacitet under delar av året undvikas, antalet medarbetare öka med 7 % och omsättningen öka med 22%.

  • I det grekiska demoföretaget (Nutria S.A.) förväntas: omsättningen öka med 1 miljon euros, outnyttjad kapacitet undvikas för specifik utrustning såsom tork och fem nya marknadsområden öppnas.

  • I det svenska demoföretaget (Lantmännen) förväntas: att undvika outnyttjade resurser under vissa delar av säsongen, två nya marknader för produktion och kommersialisering av bioolja och biokol öppnas som kan leda till att 25 nya anställningar skapas och den ekonomiska omsättningen ökar med 15%.