/Στόχοι
Στόχοι 2019-05-21T10:19:50+00:00

ΣΤΟΧΟΙ

Κύριοι στόχοι του έργου

Ο κύριος στόχος του AGROinLOG είναι η επίδειξη των Ολοκληρωμένων Κέντρων Εφοδιαστικής Βιομάζας (ΟΚΕΒ) για τα τρόφιμα και τα μη εδώδιμα προϊόντα, αξιολογώντας την τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική τους βιωσιμότητα. Το έργο βασίζεται σε τρεις αγροτοβιομηχανίες στον τομέα παραγωγής ζωοτροφών (Ισπανία), στον τομέα της παραγωγής ελαιολάδου (Ελλάδα) και στους τομείς επεξεργασίας των δημητριακών (Σουηδία), οι οποίοι είναι πρόθυμοι να αναπτύξουν νέες επιχειρηματικές γραμμές στις εγκαταστάσεις τους για να ανοίξουν νέες αγορές σε βιο-υλικά (ενεργειακές, μεταφορικές και βιομηχανικές χρήσεις) και ενδιάμεσα βιοπροϊόντα (μεταφορές και βιοχημικά προϊόντα)

Αυτοί οι τομείς αντιπροσωπεύουν πάνω από 10% του κύκλου εργασιών των αγρο-διατροφικών βιομηχανιών και το 30% εκείνων με εγγενείς συνέργειες για την ενσωμάτωση επιχειρήσεων τροφίμων και μη τροφίμων εκμεταλλευόμενες τον υπάρχοντα εξοπλισμό τους, εποχικότητα και καθιερωμένη εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων.

Οι συνέργειες της εφαρμογής των ΟΚΕΒ σε υφιστάμενες αγροτοβιομηχανίες μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο πάνω από 18% στην τιμή του τελικού προϊόντος, δίνοντας σαφή ανταγωνιστική ισχύ σε ένα ευρύ τμήμα γεωργικών βιομηχανιών που μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή την προνομιακή κατάσταση σε σύγκριση με μια νέα επιχείρηση βιομάζας που δημιουργήθηκε από το μηδέν.

Κύριες προκλήσεις του έργου

Το έργο βασίζεται στις αγροτοβιομηχανίες στους κλάδους παραγωγής ζωοτροφών, ελαιολάδου και επεξεργασίας δημητριακών, οι οποίοι θα επιτύχουν ένα TRL7-8 στις εγκαταστάσεις τους, εξασφαλίζοντας τη λειτουργία τους υπό πραγματικές συνθήκες και με μεγάλες ποσότητες παραγωγής σε σύγκριση με την τρέχουσα δραστηριότητα, εξασφαλίζοντας εγγύτητα σε πραγματική αγορά στο τέλος του έργου. Οι κύριες προκλήσεις βασίζονται στην ικανότητα ενσωμάτωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, της συγκομιδής και του εξοπλισμού σε εφαρμογές τροφίμων και μη τροφίμων, όπου επικεντρώνεται το έργο; εξασφαλίζοντας την εμπορευσιμότητα των τελικών βιο-εμπορευμάτων.

Εκτός αυτού, το AGROinLOG θα εφαρμόσει μια προσέγγιση πολλαπλών δράσεων για την απόκτηση εμπειριών και γνώσεων στους τομείς και τις αγροτοβιομηχανίες, την ενίσχυση της ακρίβειας των επιχειρηματικών μοντέλων και την ανάπτυξη αποτελεσματικών και φιλικών κατευθυντήριων οδηγιών βέλτιστων πρακτικών για την αναπαραγωγή και διάδοση της ιδέας του ΟΚΕΒ στην Ευρώπη

Το έργο αυτό θα συμβάλει στη σταθερότητα της απασχόλησης – στην αποφυγή εποχικότητας-, στην αγροτική ανάπτυξη και στους στόχους της βιο οικονομίας.

Η φιλοδοξία του AGROinLOG είναι να προχωρήσει πέρα ​​από τους επιδεικτικούς τομείς, παρέχοντας στην Ευρώπη τις πρακτικές γνώσεις για να ενθαρρύνει το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των δυνητικών τομέων υιοθετεί πιθανές συνέργειες των δραστηριοτήτων τροφίμων και μη τροφίμων.