/αναμενόμενες επιπτώσεις
αναμενόμενες επιπτώσεις 2019-05-28T14:38:12+00:00

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η προσέγγιση που ακολουθεί το AGROinLOG συμβάλλει στη διαφοροποίηση και στην αύξηση των εσόδων των αγροτοβιομηχανιών, εξασφαλίζοντας μια συνεχή απασχόληση και καταπολεμώντας την εποχικότητα των αγροτοβιομηχανιών. Το έργο αναπτύσσει μια οικονομικά αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον εφοδιαστική, προωθώντας την εκμετάλλευση της βιομάζας και τη μείωση των εκπομπών CO2.

Οι άμεσες τεχνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τριών αγροτοβιομηχανιών στις οποίες θα εφαρμοστούν τα ΟΚΕΒ, έχουν εκτιμηθεί με βάση διάφορων δεικτών για κάθε μια από αυτές. Ειδικότερα:

  • Στο ισπανικό demo (Agroindustrial Pascual Sanz SL) αναμένεται να αξιοποιηθεί το 60% του διαθέσιμου εξοπλισμού, να δημιουργηθούν 2 νέες αγορές για την αγροτοβιομηχανία, να αποφευχθεί η εποχικότητα, να αυξηθούν κατά 7% οι εργαζόμενοι και να αυξηθεί o κύκλος εργασιών της αγροτοβιομηχανίας κατά 22% .

  • Στο ελληνικό demo (Nutria S.A.) αναμένεται να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών της αγροτοβιομηχανίας κατά 1 εκατ. €, να αποφευχθεί η εποχικότητα συγκεκριμένων εξοπλισμών όπως ο ξηραντήρας και να δημιουργηθούν πέντε νέες αγορές για την αγροτοβιομηχανία.

  • Στο σουηδικό demo (Lantmännen) αναμένεται να αποφευχθεί η εποχικότητα, να δημιουργηθούν δύο νέες αγορές για την παραγωγή και εμπορία bio-oil και βιοεξανθρακώματος, να δημιουργηθούν 25 νέες θέσεις απασχόλησης και να αυξηθεί κατά 15% η οικονομική δραστηριότητα της αγροτοβιομηχανίας.