/Επειδικτική δράση 2
Επειδικτική δράση 2 2020-06-25T15:21:43+00:00

ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2- Αγρο-βιομηχανία NUTRIA- ΕΛΛΑΔΑ

Sector 2. Olive Oil

Demonstration of an IBLC in the olive oil sector for the production of oil, solid biomass, particle boards and chemicals based on olive tree prunings and olive pomace.

Τοποθεσία

Παραγωγή

10.000 t

~ 10000 τόνοι τυποποιημένου και εξευγενισμένου ελαιολάδου, πυρηνελαίου και σπορέλαιων

Κύριοι φορείς που εμπλέκονται

Αγρο-βιομηχανία NUTRIA

Υποστηρίζεται από
ΕΚΕΤΑ και ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ

Τρέχων δραστηριότητα

Η NUTRIA είναι μια εξαιρετικά εξελιγμένη, κάθετα ολοκληρωμένη μονάδα που παράγει τυποποιημένο ελαιόλαδο, πυρηνέλαιο και σπορέλαια σε όλες τις ποικιλίες συσκευασίας. Η NUTRIA βρίσκεται στο ένα άκρο της αλυσίδας αξίας του ελαιολάδου, με τους ελαιώνες να βρίσκονται στο άλλο άκρο. Οι ελαιοκαλλιέργειες στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα κατακερματισμένες. Ως ένδειξη, στην περιοχή της NUTRIA, ο τοπικός συνεταιρισμός έχει 210 εγγεγραμμένα μέλη και περίπου 750 εκτάρια ελαιώνων (που αντιστοιχούν σε 3,6 εκτάρια/αγρότη ή 612 ελαιόδενδρα ανά αγρότη κατά μέσο όρο).

Οι αγρότες συλλέγουν ελιές από τα τέλη Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου. Αν ο σκοπός της καλλιέργειας είναι η παραγωγή ελαιολάδου, πωλούν το προϊόν τους σε τοπικά ελαιοτριβεία, τα οποία συνήθως έχουν σχετικά μικρή παραγωγική ικανότητα. Τα ελαιοτριβεία λειτουργούν επίσης σε εποχική βάση (Οκτώβριος – Μάρτιος) και διαθέτουν περιορισμένη χωρητικότητα αποθήκευσης για το προϊόν ελαιολάδου τους. Επιπλέον, δεν έχουν την ικανότητα να τυποποιούν το προϊόν τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς, ιδίως στις ξένες αγορές.

Οι ενδιάμεσοι χύδην έμποροι αγοράζουν ελαιόλαδο από τα ελαιοτριβεία και το μεταφέρουν μέσω φορητών δεξαμενών στη μονάδα παραγωγής της NUTRIA, όπου μπορούν να αποθηκευτούν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Η NUTRIA είναι σε θέση να εκτελέσει τα απαραίτητα βήματα εξευγενισμού και τυποποίησης πριν από την εμπορία του ελαιολάδου. Επιπλέον, μέσω του χημικού της εργαστηρίου, διασφαλίζει τον ποιοτικό έλεγχο της πρώτης ύλης και του τελικού προϊόντος, παρακολουθεί τα κρίσιμα σημεία της παραγωγής και των προμηθειών πιστοποιητικών ανάλυσης όπως απαιτείται από τις τελικές αγορές

Εφαρμόζονται διαδικασίες ανιχνευσιμότητας ώστε το NUTRIA να παράγει ελαιόλαδο με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ).

Νέα δραστηριότητα

Στο μέλλον, η υπάρχουσα αλυσίδα σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ενοποιημένο κέντρο logistics για να συμπληρώσει τη δραστηριότητά της με την παραγωγή στερεής βιομάζας και βιοχημικών, επεκτείνοντας την επιχείρησή τους μέσω αχρησιμοποίητων πόρων και επιλύοντας τα προβλήματα που δημιουργούν αυτοί οι πόροι

Η εταιρεία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να αξιολογήσει τις ακόλουθες πρόσθετες ευκαιρίες στο πλαίσιο του έργου AGROinLOG:

  • Χρήση των κλαδιών ελιάς ως πρώτης ύλης για την παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων / βιο-εμπορευμάτων. Επί του παρόντος, τα κλαδέματα ελιάς στην Ελλάδα (με εξαίρεση τα μεγαλύτερα κομμάτια που χρησιμοποιούνται ως καυσόξυλα) είναι συνήθως είτε σπασμένα (ακολουθώντας καμία αγρονομική πρακτική) είτε μαζεύονται στα χωράφια για καύση. Στην προτεινόμενη έννοια της εκμετάλλευσης, οι αγρότες θα επωφεληθούν από αυτόν τον αχρησιμοποίητο πόρο, τη συγκομιδή, την προεπεξεργασία των κλάδων και τη συλλογή τους στα ελαιοτριβεία από τα τέλη Δεκεμβρίου έως τον Μάρτιο ως ενδιάμεση αποθήκευση.

    Η τελική επεξεργασία ώστε να είναι επαρκή για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αγοράς (ξήρανση και πελλετοποίηση) θα διεξαχθεί στο χώρο της NUTRIA. Για το βήμα ξήρανσης, θα χρησιμοποιηθεί η αχρησιμοποίητη χωρητικότητα του ξηραντηρίου για το εξαντλημένο κέικ ελαιοτριβείου.

    Τα επεξεργασμένα κλαδέματα ελαιοδένδρων μπορούν στη συνέχεια να παραδοθούν ως στερεό βιοκαύσιμο στην ελληνική αγορά θέρμανσης ή, εναλλακτικά, να θεωρηθούν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή μοριοσανίδων.

  • Εκχύλιση χρήσιμων χημικών ουσιών από τα υπολειμματικά ρεύματα. Ειδικότερα, το εξαντλημένο κέικ ελαιοτριβείου που παράγεται από τη μονάδα επεξεργασίας TPOMW έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φαινόλη. Η παρουσία φαινολών είναι ένας αναστολέας της διεργασίας αναερόβιας χώνευσης. Συνεπώς, η ύπαρξη ενός σταδίου εκχύλισης φαινόλης όχι μόνο θα αυξήσει τις επιδόσεις του αναερόβιου καταλύτη, αλλά θα παρέχει επίσης ένα χρήσιμο χημικό για εφαρμογές σε βιομηχανικούς τομείς όπως η φαρμακευτική βιομηχανία ή η βιομηχανία καλλυντικών.

Στόχοι

  • Αξιοποίηση 8,5 kt/έτος ακατέργαστων πρώτων υλών, οι οποίες σήμερα δεν αξιοποιούνται (κλαδέματα ελιάς) και που μπορούν να αγοραστούν από τους αγρότες με ελάχιστο κόστος, δεδομένου ότι θα αποφύγουν τα τρέχοντα έξοδα διαχείρισης.

  • Κύκλος εργασιών: Αύξηση κατά περίπου 1 εκατ. € (αν υποτεθεί ότι η NUTRIA εισάγει στην αγορά 5 kt/έτος πελλέτες από κλαδέματα ελιάς με τιμή 200 ευρώ/τόνο). Αυτό δεν περιλαμβάνει τις δυνατότητες αύξησης των εσόδων από την παραγωγή άλλων βιοχημικών προϊόντων / βιο-υλικών.

  • Αποφυγή της εποχικής λειτουργίας του ξηραντηρίου. Μια προκαταρκτική έρευνα προβλέπει ότι ο ξηραντήρας θα λειτουργήσει από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο, αντί της αρχικής περιόδου τεσσάρων μηνών (Νοέμβριος – Φεβρουάριος).

  • Για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση στερεών βιοκαυσίμων με την απόκτηση πρόσθετης ποσότητας 5 kt/έτος πελλετών από κλαδέματα, η NUTRIA θα αυξήσει την ποσότητα στερεών βιοκαυσίμων που φέρνει στην αγορά κατά 125%.